משחקים תיאור: כרטיסי השיגעון: השיגעון כרטיסי עוד משחק קלפים פשוט פלאש.
פקדים / הוראות: לחץ על הקלפים מהשולחן כדי למשוך אותם אל מגש הכרטיס שלך. יש לך 2 מגשי אשר מוצגים בתחתית. אתה יכול ללחוץ על כרטיס עם ערכים מעל הערך של הקלפים מגשי שלך או כרטיס עם ערך ממש מתחת לערכים של הקלפים שלך. אתה יכול לשנות את כרטיסי במגש שלך על ידי לחיצה על לחצני החצים. זה יהיה לשלוף כרטיס מהקופה.

, Size: הפופולריות: 3, הצבעות: 1, שיחק 7840 פעמים (739.881 kb)

משוגע משחקים,