משחקים תיאור: אטומים: פרץ האטומים כיף זה, שרשרת ממכר תגובת המשחק
פקדים / הוראות: המטרה של המשחק היא להשמיד מספר האטומים על כל רמה על ידי גורם לתגובות שרשרת. לחץ על האטום להתפוצץ זה בכיוונים זה מראה, אתה יכול רק ללחוץ על אטום אחד לכל לנסות

, Size: הפופולריות: 3.7272727272727, הצבעות: 11, שיחק 31949 פעמים (1.47910 mb)

צבעוני משחקים, התגובה משחקים, תגובת שרשרת משחקים, פשוט משחקים, מאתגרת משחקים, ציונים גבוהים משחקים,