توضیحات بازی: زامبی در مقابل کدو تنبل : فانوس کمک درجه جک از طریق شب زامبی انفجار کدو تنبل خود را با توپ!
کنترل / دستورالعمل: ماوس را به هدف و ساقه

, Size: محبوبیت: 4, رای: 7, بازی 15055 بار (1.81810 mb)

ادم احمق بازی ها, توپ بازی ها, هالووین بازی ها, کدو تنبل بازی ها,