توضیحات بازی: xemidux -- هالووین : نسخه جدید از xemidux برای هالووین. با کلیک بر روی خوشه هایی از سنگهای دو یا بیشتر به آنها را حذف کنید قبل از رسیدن به بالای صفحه.
کنترل / دستورالعمل: جنبش : موس

, Size: محبوبیت: 4.3333333333333, رای: 9, بازی 27441 بار (225.301 kb)

هالووین بازی ها,