توضیحات بازی: که در آن کدو تنبل من : آن هالووین ، همه و شبح وار و خنده دار خود را حک شده کدو تنبل زیر کلاه جادویی پنهان! یافتن همه جفت کدو تنبل تطبیق قبل از زمان اجرا می شود ، اما برحذر باشید که کلاه جادویی را مبادله در اطراف شماست! نمره پاداش بزرگ مطابقت 3 در یک ردیف ، و در حال سریع می باشد.
کنترل / دستورالعمل: با کلیک بر روی کلاه را با ماوس برای کشف زیر کدو تنبل. پیدا کردن جفت مشابه از کدو تنبل

, Size: محبوبیت: 4, رای: 2, بازی 10708 بار (887.451 kb)

غلظت بازی ها, funny بازی ها, هالووین بازی ها, کدو تنبل بازی ها, حافظه بازی ها, آموزش مغز بازی ها, مبادله بازی ها, کلاه بازی ها, شبح وار بازی ها,