توضیحات بازی: آب سرگرم کننده موبایل : بازی اسکی آب در تلفن همراه شما!
کنترل / دستورالعمل: را فشار داده و نگه نصب در هر نقطه به قدرت! پرش به آزادی! کلیک برای شروع

, Size: محبوبیت: 2.6666666666667, رای: 3, بازی 4746 بار (156.929 kb)

آب بازی ها, اسکی بازی ها,