توضیحات بازی: حفاری 2 : عاقبت این بازی اولین بار از لانه بیرون کردن. این یک داستان بازی ، شما را به اطراف کلیک کنید بر روی صفحه نمایش را به اکتشاف و اشیاء سرنخ حمل بازی که به سطح بعدی
کنترل / دستورالعمل: دکمه کلیک چپ موس را به فاش کردن اشیاء پنهان و پیدا کردن سرنخ

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 7587 بار (520.922 kb)

ماجراجویی بازی ها, پازل بازی ها, نقطه و کلیک کنید بازی ها, از لانه بیرون کردن بازی ها, عاقبت بازی ها, پیدا کردن شیء پنهان بازی ها, پیدا کردن بازی ها, گلوله نخ بازی ها,