توضیحات بازی: ارواح در هالووین : ارواح در حال افزایش است. اسپری آب مقدس را به کشتن زامبی قبل از آنها رها شود.
کنترل / دستورالعمل: استفاده از ماوس را به اسپری آب مقدس. کشتن تمام زامبی و کدو تنبل هالووین.

, Size: محبوبیت: 4, رای: 2, بازی 10197 بار (3.07871 mb)

کلیسا بازی ها, ادم احمق بازی ها, ترسناک بازی ها, وحشت بازی ها, کدو تنبل بازی ها, دست بازی ها, شب بازی ها, بد بازی ها, اسکلت بازی ها, استخوان بازی ها, مقدس بازی ها, گوشت بازی ها,