توضیحات بازی: مهاجم فضای نهایی : همیشه می خواستم به دشمن؟ فرمان 8 ناوگان کشتی های منحصر به فرد در تلاش برای شکست همیشه ماندگار کشتی مدافع. پرواز گذشته مدافع برای کسب امتیاز و ارز است. قتل مدافع با اجرای آن و یا به عکسبرداری است. آیا شما آنچه را که می کشد به فرمانده ناوگان؟
کنترل / دستورالعمل: - کشتی سازی حالت : استفاده از ماوس را به حرکت به کشتی سازی و ارتقاء کشتی های خود را با پول سبز. (بالا سمت راست) حالت بازی : استفاده از موس برای کلیک روی دکمه کشتی در پایین صفحه کلیک کنید. قیمت های نمایش داده شده اند که بیش از پیمایش با موس

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 5194 بار (305.711 kb)

لیزر بازی ها, فضا بازی ها, نمره بالا بازی ها, دشمن بازی ها, آرپیجی بازی ها, توپ بازی ها, دفاع بازی ها, ارتقا بازی ها,