توضیحات بازی: با گذشت زمان : این موسیقی و رانندگی بازی با 4 بخش ، پس از پایان گرفتن از همه ، شما می توانید دیسک musics بازی کند. اما آرامش ، آن است نه مسابقه ای ، اطمینان حاصل کنید بلندگوی خود را روشن 1 و لذت بردن احساس خود را در جاده ها است.
کنترل / دستورالعمل: کلید جهتچپ / حق کنترل عطف دوچرخه سواری برگزار خواهد کرد. spacebar arrow و یا تا زمانی که قدرت پرواز کافی است. شیفت تعویض خودکار درایو را روشن یا خاموش. فسفر به وقفه برای باز کردن منو استفاده کنید.

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 5853 بار (7.99999 mb)

گل بازی ها, موسیقی بازی ها, دوچرخه بازی ها, ریتم بازی ها,