توضیحات بازی: ببر جنگل لباس دوم : کمک به جنگل ببر تا لباس خود را در لباس گلف باز ، خنک و راحت را انتخاب کنید و خوب به دنبال لباس ، فراموش نکنید که او را به او لوازم ورزشی مانند چوب گلف ، دستکش ، کفش بدهید
کنترل / دستورالعمل: ماوس برای انتخاب لباس برای جنگل ببر

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 4230 بار (976.196 kb)

مشهور بازی ها, لباس بازی ها, جنگل ببر بازی ها,