توضیحات بازی: تست از عقل : از شما بطور ناگهانی و ناخودآگاه knocked در راه بازگشت به خانه خود و در حال حاضر شما به خودتان پیدا کنید در داخل یک اتاق با اسرار به هیچ وجه گرفتن و بیرون به جز درب قفل شده است و به دام افتاده. شما باید عقل خود را به صفحه کلید کشف کرده و بازگشتن به خانه در اسرع وقت استفاده کنید!
کنترل / دستورالعمل: استفاده از موس را به اطراف را کلیک کنید و پیدا کردن سرنخ

, Size: محبوبیت: 3, رای: 2, بازی 5478 بار (356.422 kb)

پاپ بازی ها, نقطه و کلیک کنید بازی ها, فرار بازی ها, فرار از اتاق بازی ها, بازیکن پست بازی ها, ترسناک بازی ها, تنهایی بازی ها,