توضیحات بازی: سیمپسونها : ترتیب قطعه از خانواده سیمپسونها را به ورود دیوانه کامل
کنترل / دستورالعمل:

, Size: محبوبیت: 4.5, رای: 4, بازی 5419 بار (169.833 kb)

jigsaw بازی ها, کاریکاتور بازی ها, بکشید و رها بازی ها, سیمپسونها بازی ها,