توضیحات بازی: سرعت : تبدیل به راننده سریعتر در مدارات
کنترل / دستورالعمل: وظیفه خود را در این بازی این است که کامل دور به همان سرعتی که ممکن است برای انجام سریع به عقب که می توانید ثبت نام اگر شما در میان 10 بالا قرار می گیرند.. ! اما مراقب باشید ، اگر شما را نابود خواهد کرد ماشین از مجازات در هر 2 ثانیه shredding بهترین دامان خود را داشته باشد. سعی کنید در 10 صفحه پایان

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 8738 بار (611.881 kb)

لیس زدن بازی ها, مسابقات اتومبیل رانی بازی ها,