توضیحات بازی: گل کشاورز است : بازی را از طریق بیش از 30 سطوح گیاهی آبیاری سرگرم کننده است. استفاده از ماوس به پاپ حباب های آب و گیاهان در این بازی پازل چالش
کنترل / دستورالعمل: استفاده از ماوس به پاپ حباب های آب و گیاهان در این بازی پازل چالش

, Size: محبوبیت: 4, رای: 2, بازی 5435 بار (1008.38 kb)

پاپ بازی ها, حباب بازی ها, رنگارنگ بازی ها, سطح بازی ها, گل کشاورز بازی ها,