توضیحات بازی: مترادف : آزمون دانش خود را از مترادف های مختلف در این بازی کلمات!
کنترل / دستورالعمل: شما 60 ثانیه برای تطابق به عنوان مترادف بسیاری که ممکن است. نگه داشتن خط خود را بالا و پاسخ سریع را برای بالاترین امتیاز

, Size: محبوبیت: 4, رای: 2, بازی 7228 بار (116.937 kb)

تطبیق بازی ها, مسابقه بازی ها, کلمه بازی ها, سخت بازی ها, مطابقت بازی ها, چالش بازی ها, دشوار بازی ها, دانش بازی ها, فرهنگ لغت بازی ها, تعاریف بازی ها, مشابه بازی ها, مترادف بازی ها, اصطلاحنامه بازی ها,