توضیحات بازی: فوق العاده وحشیانه فوتبال : بازی با تیم خود به بازی فوتبال خشن ترین ، فلش کلید به حرکت ، تغییر مکان برای عکسبرداری
کنترل / دستورالعمل: کلید فلش به حرکت ، تغییر مکان برای عکسبرداری

, Size: محبوبیت: 2.75, رای: 4, بازی 11995 بار (6.15692 mb)

اعتیاد بازی ها,