توضیحات بازی: چوب آرپیجی : این بازی بتا (تست) نسخه از بازی من به زودی به بیرون.
کنترل / دستورالعمل: پرش به فضا. کلیدهای جهت دار برای حرکت می کند. تغییر جهت به شلیک کنید.

, Size: محبوبیت: 1.6666666666667, رای: 3, بازی 9587 بار (50.5244 kb)

بمب بازی ها, آرپیجی بازی ها, تفنگ بازی ها, شمشیر بازی ها, دایناسور بازی ها, کانگستر بازی ها, استیک بازی ها, استخوان بازی ها, seagull بازی ها,