توضیحات بازی: شبح وار هالووین پازل : دارید smarts برای زنده ماندن این بازی هالووین شبح وار؟
کنترل / دستورالعمل:

, Size: محبوبیت: 4.25, رای: 4, بازی 11270 بار (799.529 kb)

هالووین بازی ها, مسابقه 3 بازی ها, شبح وار بازی ها,