توضیحات بازی: فضای cranckers : بهترین بازیهای ماجرایی همه
کنترل / دستورالعمل: جنبش : کلیدهای جهت دار

, Size: محبوبیت: 4.25, رای: 4, بازی 27608 بار (109.978 kb)

سرگرمی بازی ها, تیرانداز فضا بازی ها,