توضیحات بازی: با سورتمه حمل کردن shredding : کمک هاپ سانتا همراه addicting خانه ها در این سبک بازی رایگان!
کنترل / دستورالعمل: فضای کلید پرش کلیدهای arrow -- حرکت

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 4986 بار (1.56656 mb)

پاپ بازی ها, پرش بازی ها, فیزیک بازی ها, ارتقا بازی ها, خانه بازی ها, کریسمس بازی ها, سانتا claus بازی ها, با سورتمه حمل کردن بازی ها, تجربه بازی ها,