توضیحات بازی: آسمان قلب : تصویری از قلب ابرها را به شکل تکه های شکسته است ، نیاز به تنظیم مجدد را به تصویر کامل ، قطعات با یکدیگر بکشید ، آن را به قلب دوست داشتنی
کنترل / دستورالعمل: قطعات بکشید به محل خود را با کلیک کردن بر روی آنها را با ماوس و کشیدن

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 4720 بار (483.669 kb)

jigsaw بازی ها, عکس بازی ها, عشق بازی ها, قلب بازی ها, آسمان بازی ها,