توضیحات بازی: ذخیره فیونا : ذخیره گاه به گاه فیونا بازی با گرافیک چشم جاذب زندگی دریایی با اعتیاد آور بسیار آسان برای یادگیری بازی می باشد. فیونا است ماهی ناز کوچولو که هنوز در یادگیری شنا. کار پخش شده است برای کمک به او و بدون وجود هر گونه ضربه جسم دریا شنا کردن. آن آرامش بخش و تسکین استرس بازی ها.
کنترل / دستورالعمل: کلیک کنید و نگه سمت چپ موس را به حرکت ، آزادی برای حرکت کردن ، اجتناب از موجودات دریایی مرگبار و حرکت در خلاء فضا

, Size: محبوبیت: 2, رای: 2, بازی 5324 بار (831.989 kb)

cute بازی ها, دریا بازی ها, آب بازی ها, ماهی بازی ها, گیاهان بازی ها, دریایی بازی ها, آکواریوم بازی ها,