توضیحات بازی: 2 اجرای زنده : اجرای 2 زندگی می کنند -- یک دکمه بازی اجرا شود. مهارت عملی داشتن ، کسب امتیاز و ارتقاء مهارت های خود را برای زنده ماندن!
کنترل / دستورالعمل:

, Size: محبوبیت: 2.3333333333333, رای: 3, بازی 12798 بار (1.91979 mb)

مهارت بازی ها, پریدن بازی ها, نینجا بازی ها, در حال اجرا بازی ها,