توضیحات بازی: رزیدنت ایول مسابقه : این را امتحان کنید و یاد بگیرید 10 واقعیت شگفت انگیز درباره شیطان مقیم. چقدر می دانید در مورد سری بازی و فیلم جدید؟ سرگرم کننده را در این مسابقه و رقابت در برابر دیگران در هیئت رهبر.
کنترل / دستورالعمل:

, Size: محبوبیت: 3.75, رای: 4, بازی 5057 بار (70.5537 kb)

فیلم بازی ها, مسابقه بازی ها, تاریخ ارسال بازی ها,