توضیحات بازی: راکون : بازسازی ponpoko بازی بازی کلاسیک. راه رفتن ، بالا رفتن ، پرش و غذا خوردن در زمان. جایزه هم هستند و بسیاری از الگوهای مرحله وجود دارد.
کنترل / دستورالعمل: حرکت : کلیدهای جهت دار ، پرش در انجمن : کلید فضا

, Size: محبوبیت: 4.4, رای: 5, بازی 6812 بار (90.8554 kb)

سرگرمی بازی ها, کلاسیک بازی ها, راکون بازی ها,