توضیحات بازی: pucca بادبادک عشق خنده دار : طفره رفتن shuriken به بادبادک خود را حفظ و اجرا اجرا اجرا!
کنترل / دستورالعمل: استفاده از فلش بالا و پایین به حرکت بادبادک خود را جمع آوری و قلب را به جایزه نمره.

, Size: محبوبیت: 4.6666666666667, رای: 6, بازی 12517 بار (887.314 kb)

باد بازی ها, pucca بازی ها, بادبادک بازی ها,