توضیحات بازی: هیچ تانک! : سفر را از طریق battlefields مختلف و انهدام تانک های دشمن بی شمار! هیچ مخازن چند جهت تیرانداز بازی می باشد. آن را پیمایش ماجراجویی ساقه - اونا به بالا با سطح 10 می باشد ، مدلهای مختلف تانک و انواع نقشه متفاوت است. استفاده از کلیدهای جهت دار یا wasd مخزن شما و ماوس را به هدف و شلیک به حرکت می کند.
کنترل / دستورالعمل: استفاده از کلیدهای جهت دار یا wasd حرکت و ماوس را به هدف و شلیک کنید.

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 4756 بار (44.1953 kb)

پاپ بازی ها, سرگرمی بازی ها, مخزن بازی ها, جنگ بازی ها, نبرد بازی ها, تکاور بازی ها,