توضیحات بازی: شطرنج چند نفره (با چت و مشاهده مسابقات شطرنج زندگی می کنند) : بازی چند نفره شطرنج! ارسال لینک از این بازی را برای دوست خود و به چالش کشیدن یکدیگر. شطرنج بازی با دوستان خود بدون هیچ نوع ثبت نام لازم است. شما می توانید در حالی که بازی چت! یا شما می توانید بازی زندگی می کنند! مشاهده. هر بازیکن می تواند راه اندازی چالش شطرنج جدید و کنترل زمان بازی و در هر بار نوبت
کنترل / دستورالعمل: بازی چند نفره شطرنج! ارسال لینک از این بازی را برای دوست خود و به چالش کشیدن یکدیگر. شما می توانید در حالی که بازی چت! یا شما می توانید بازی زندگی می کنند! مشاهده. هر بازیکن می تواند راه اندازی چالش شطرنج جدید و کنترل زمان بازی و در هر بار نوبت

, Size: محبوبیت: 4.125, رای: 24, بازی 22883 بار (870.386 kb)

چند نفره بازی ها, شطرنج بازی ها,