توضیحات بازی: موس اجرا : عشق موش پنیر. شغل شما است برای کمک به موش پنیر خوردن به آنجا که ممکن است. اما مراقب تله موش!
کنترل / دستورالعمل: اما اجتناب از جمع آوری پنیر تله موش. پنیر در ادامه شما را خوردن ، هر چه سریعتر دریافت کنید.

, Size: محبوبیت: 4, رای: 2, بازی 5000 بار (111.508 kb)

جمع آوری بازی ها, سرگرمی بازی ها, تله بازی ها, پنیر بازی ها, موش بازی ها,