توضیحات بازی: فال : در این بازی کاشی های شما حذف شده توسط چیدن آنها را با جفت. فقط می توانید فال اگر آن را در بالای پشته است و می توان آن را از سمت چپ و یا از حق رسیده انتخاب کنید. شما نیاز به انتخاب mahjonggs استراتژیکی چون فال تنها می تواند از دسترسی به بسیاری از mahjonggs بلوک ، بنابراین عاقلانه انتخاب mahjonggs از جمله اول است.
کنترل / دستورالعمل:

, Size: محبوبیت: 3, رای: 2, بازی 5250 بار ()

پاپ بازی ها, فال ماهجونگ بازی ها, حافظه بازی ها,