توضیحات بازی: شعبده باز شکار : cute نارون کمی دوست دارد راه رفتن به اطراف با چوب جادویی اش ، اولین توقف حیوانات و سپس ساقه ، او فقط می تواند شلیک حیوانات خطرناکی مانند ببر و خرس ، تیراندازی cute حیوانات بی گناه مثل گوزن ، خرگوش و قورباغه ها فقط از دست دادن امتیاز را به شما
کنترل / دستورالعمل:

, Size: محبوبیت: 3.5, رای: 2, بازی 6581 بار (973.884 kb)

ببر بازی ها, cute بازی ها, جنگل بازی ها, شکار بازی ها, زن جادوگر بازی ها, سحر و جادو بازی ها, حیوانات بازی ها, خرس بازی ها, خرگوش صحرایی بازی ها, قورباغه بازی ها, گوزن بازی ها,