توضیحات بازی: سحر و جادو دفاع : کلیک بر روی موس و حمله نگه دارید ، فضایی خاص حمله (هنگامی که نوار کامل است)
کنترل / دستورالعمل:

, Size: محبوبیت: 3.5, رای: 2, بازی 32323 بار (1.32719 mb)

سحر و جادو بازی ها, دفاع بازی ها,