توضیحات بازی: فوری : گول زدن دشمنان در حالی که جمع آوری نامه های شما از الفبای. مورد استفاده برای افزایش نمره خود را. هدف برای نمره بالا! جاخالی دادن ، جمع آوری ، انتقال ، از بین ببرد. در بازی های فوری.
کنترل / دستورالعمل:

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 3265 بار (1.02056 mb)

جمع آوری بازی ها, سرگرمی بازی ها, dodging بازی ها, فوری بازی ها,