توضیحات بازی: فصل شکار 2 : فصل شکار است که در اینجا دوباره... سعی کنید به شکار حیوانات که می توانید ، اما اجتناب از شکار پرنده زرد و زرافه
کنترل / دستورالعمل: هدف و ساقه با استفاده از ماوس

, Size: محبوبیت: 2.5, رای: 10, بازی 33350 بار (200.141 kb)

شکار بازی ها, زرافه بازی ها,