توضیحات بازی: پنهان بازار کدو تنبل : کدو تنبل که جستجو برای بین میوه ها پنهان ، شما باید فقط 300 ثانیه برای پیدا کردن همه کدو تنبل ، هر یک از عکس ها شامل 5 کدو تنبل.
کنترل / دستورالعمل: استفاده از موس خود را به نقطه کدو تنبل پنهان و حرکت

, Size: محبوبیت: 4.0909090909091, رای: 11, بازی 34195 بار (1.67569 mb)

نقطه و کلیک کنید بازی ها, شی پنهان بازی ها,