توضیحات بازی: هالووین فال ماهجونگ : اگر دوست دارید فال ماهجونگ بازی ، شما این بیشتر شبیه. هالووین خاص است. بازی پر رمز و راز و موسیقی بزرگ است. گرافیک عالی است.
کنترل / دستورالعمل: جفت هیئت هیولا. مراقبت. حکومت تنها این است که به صورت رایگان از سمت چپ یا راست برای حذف.

, Size: محبوبیت: 4.2857142857143, رای: 14, بازی 36182 بار (538.055 kb)

مهارت بازی ها, فال ماهجونگ بازی ها, هالووین بازی ها, قطعه بازی ها,