توضیحات بازی: gibbets : استفاده از تیر و کمان خود را به نجات مردم می شود به دار آویخته شد! ساقه طناب را به آنها را آزاد ، اما مراقب باشید و نه به طور تصادفی شلیک مردم به جای!
کنترل / دستورالعمل: ساقه طناب که در آن مردم حلق آویز. به تصویب سطح شما نیاز به ذخیره تعداد کمی از مردم.

, Size: محبوبیت: 4.0714285714286, رای: 14, بازی 15359 بار (940.670 kb)

مامور اعدام بازی ها,