توضیحات بازی: gibbets 2 سطح بسته شده است : ساقه به طناب نجات مردم بی گناه که در مجموعه ای با نام تجاری جدید از gibbets سطوح دار آویخته شد. هر چند عجله بسر می رسانید ، می شود و مراقب باشید که نه هنوز!
کنترل / دستورالعمل: با استفاده از ماوس به هدف و شلیک کنید. کنترل را می توان در این منو گزینه های معکوس.

, Size: محبوبیت: 4.6666666666667, رای: 12, بازی 15793 بار (2.79370 mb)

عاقبت بازی ها, فیزیک بازی ها, مامور اعدام بازی ها,