توضیحات بازی: شکار ارواح : برای آزادی زن جادوگر ، شما برای شکار ارواح تمام داشته باشد.
کنترل / دستورالعمل: زمانی که شما در شبح کلیک کنید ، او را ترک می کند. شما کسب 10 واحد هم در صورتی که شما از دست ارواح ، شما شل 100 واحد زمان. بازی به پایان رسید و وقتی زمان مساوی 0

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 10067 بار (374.051 kb)

زن جادوگر بازی ها, هالووین بازی ها,