توضیحات بازی: ارواح : لباس پوشیدن به بالا خانواده ارواح در برخی از لباس هالووین
کنترل / دستورالعمل: با استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار

, Size: محبوبیت: 3.8, رای: 10, بازی 30814 بار (826.686 kb)

خانواده بازی ها, هالووین بازی ها, شبح بازی ها,