توضیحات بازی: سنگهای مبادله دوم : در این بازی وجود دارد خواهد شد تعدادی از سنگهای مرتب شده در یک الگوی خاص. شما نیاز به تعویض موقعیت و مکان سنگهای به طوری که 3 یا بیشتر از سنگهای نوع مشابه در یک خط مستقیم متصل می شوند و پس از آن نابود خواهد شد. برای روشن شدن سطح شما نیاز دارید که نابود سنگهای در تمام موقعیت الگوی. بازی تمام میشود که زمان است تا. وجود خواهد داشت الگوهای مختلف برای هر سطح جدید است.
کنترل / دستورالعمل: جنبش : موش

, Size: محبوبیت: 4, رای: 2, بازی 6006 بار (333.164 kb)

bejeweled بازی ها, مبادله بازی ها, سنگهای بازی ها, مبادله بازی ها, fupa بازی ها,