توضیحات بازی: میوه muncher : بازی کلاسیک به سبک تیرانداز نیز که به یاد شما را برای خوردن درست است.
کنترل / دستورالعمل: جویدن به عنوان میوه به اندازه شما می توانید اما اجازه ندهید هر یک از آن را به شما رسید. مطمئن باشید انتخاب کنید تا به همه موارد نرخ پاداش خود را از آتش و قدرت خود را افزایش می دهد. spacebar : ساقه ، پایین arrow : سپر ، تا arrow : محوری ، چپ و راست فلش : چرخش کشتی

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 5120 بار (452.974 kb)

سرگرمی بازی ها, سیارات بازی ها, تیرانداز بازی ها, میوه بازی ها, بهداشت و درمان بازی ها,