توضیحات بازی: گل گردآورنده : جمع آوری گل ها افتادن به سبد خرید با حرکت سمت راست سبد خرید -- سمت چپ با استفاده از کلید های راست و چپ arrow ، شما به عنوان نمره بالا را به عنوان تعداد گل شما با موفقیت به جمع آوری ، و همچنین زمان در حال اجرا است
کنترل / دستورالعمل: راست و چپ با استفاده از حرکت راست / چپ کلیدهای arrow

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 5218 بار (159.518 kb)

جمع آوری بازی ها, cute بازی ها, جمع آوری بازی ها, گل بازی ها, ابتلا به بازی ها,