توضیحات بازی: عمل پرواز جنگجو زرهی : سلحشور زرهی را نابود هیولا در هنگام پرواز. نابود کردن تمام هیولاها که تهدید صلح از زمین است. موس را به حرکت ، سمت چپ دکمه رها کردن lightwave ، فضا برای پرتاب بمب.
کنترل / دستورالعمل: سلحشور زرهی را نابود هیولا در هنگام پرواز. نابود کردن تمام هیولاها که تهدید صلح از زمین است. ماوس را به حرکت ، سمت چپ دکمه رها کردن lightwave ، فضا برای پرتاب بمب.

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 4906 بار (1.78288 mb)

جنگجو بازی ها,