توضیحات بازی: پیدا کردن افراد : نگاهی به نقش یک کاراگاه خصوصی و پیدا کردن افراد حواس پرت شما و مشتریان شما دنبال آن هستید. استفاده از قدرت مغز خود را به حفظ ظاهر خود ، و پیدا کردن آنها را به همان سرعتی که شما می توانید!
کنترل / دستورالعمل: با کلیک بر روی مردم هدف

, Size: محبوبیت: 4.5333333333333, رای: 15, بازی 29841 بار (4.98779 mb)

پیدا کردن بازی ها, کودکان و نوجوانان بازی ها, funny بازی ها, کاریکاتور بازی ها, خنده دار بازی ها, خانواده بازی ها, حافظه بازی ها, سرگرمی بازی ها, مردم بازی ها,