توضیحات بازی: مزرعه فال ماهجونگ : شما در یک مزرعه بزرگ هستیم. شما باید یک جفت از هر وعده غذایی از راه بسیار ویژه ای پیدا کنید. فال ماهجونگ با حیوانات. دستورالعمل های درون بازی. خیلی خیلی خنده دار.
کنترل / دستورالعمل: به دنبال جفت. شما فقط می توانید آن را اگر وجود ندارد سمت چپ قطعه یا راست را انتخاب کنید. لذت ببرید! اما همه دستورالعمل های درون بازی.

, Size: محبوبیت: 4.3333333333333, رای: 3, بازی 7070 بار (609.847 kb)

دختران بازی ها, کودکان و نوجوانان بازی ها, حیوانات بازی ها, فال ماهجونگ بازی ها, مزرعه بازی ها,