توضیحات بازی: قطره بلوک : لمس مربع در روی صفحه نمایش شما را به آنها قبل از زمان اجرا می شود حذف کردن ، دوباره مربع را در عرض ثانیه دوباره ملاقات کردن ، عجله کردن و آن را سریع
کنترل / دستورالعمل: حرکت به لمس و حذف

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 7608 بار (882.759 kb)

بلوک بازی ها, پازل بازی ها, از بین بردن بازی ها, مربع بازی ها, لمس کردن بازی ها,