توضیحات بازی: پیراستن فروش : شما مقدار مشخصی از پول با شما به صرف لباس ، شما در حال حاضر در مرکز لباس ، خرید بالا ، پایین و کفش ، شما می توانید هر درصد تخفیف می خواهید ، باید فقط تگ های تخفیف را انتخاب کنید ، هدف از بازی که با صرف تا آنجا که شما را با یا بدون تخفیف ویژه ، سعی کنید بفهمید اگر شما می توانید از آن همه خرج
کنترل / دستورالعمل: معلق در هوا در لباس را نشان می دهد که قیمت های پارچه ای ، بالا را انتخاب کنید ، پایین و کفش را صرف همه پول دارید

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 4534 بار (160.814 kb)

ریاضی بازی ها, اعشار بازی ها, درصد بازی ها, فروش بازی ها, درصد بازی ها,