توضیحات بازی: demonic نگهبان : یک برج دفاعی بازی با آرپیجی و عناصر فانتزی. ایجاد هیولا ها و شیاطین پایگاه خود را از حمله به قهرمانان دفاع کند.
کنترل / دستورالعمل: رابط کنترل : esc : باز کردن گزینه ماوس پانل : arrow سطح کلید را انتخاب کنید : حرکت جهان نقشه کنترل بازی : esc : لغو برج ساختمان ماوس : برج های محل ، خرید و ارتقاء برج کلیدهای جهت دار : حرکت قهرمان شما

, Size: محبوبیت: 3.6666666666667, رای: 9, بازی 9489 بار (3.41911 mb)

آرپیجی بازی ها, دفاع بازی ها, شیطان بازی ها, دفاع در برج بازی ها, نبرد بازی ها, اعجوبه بازی ها, قهرمان بازی ها, دیو بازی ها, بد بازی ها,